elfelejtett jelszó

Rólunk

 

 

 

Szolgáltatásaink, amelyeket díjtalanul nyújtunk Ügyfeleink számára:  

 

 •  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) rendelkezéseivel összhangban az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérjük és pontosítjuk az Ügyfél igényét és szükségleteit;
 • Az Ügyfél által választott ajánlatot közvetítjük a biztosítótársaság felé. A biztosítási jogviszony teljes időtartama alatt ápoljuk, karbantartjuk az Ügyfél hatályos biztosítási szerződését.
 • A biztosító szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek teljesítésében és lebonyolításában közreműködünk, valamint az esetleges biztosítási kár esetén a kárrendezésben részt veszünk.

 

Szolgáltatásainkról:

 

 • Befektetési egységekhez kötött életbiztosítást társaságunk nem közvetít.
 • Társaságunk kizárólag hagyományos (klasszikus) kockázati élet-, és vegyes életbiztosítást értékesít az életbiztosítási termékek közül.
 • Társaságunk fentieken túl járadékbiztosításokat és kiegészítő jelleggel balesetbiztosítást is közvetít.
 • Társaságunknak a GRAWE Életbiztosító Zrt-vel (székhely: 7630 Pécs, Kastély utca 2. A-B. ép., továbbiakban: Biztosító) van függő biztosításközvetítői együttműködési szerződése, így tevékenysége során ezen Biztosító nevében jár el.

 

Az MIC Biztosításközvetítő Kft. a Bit. szerinti biztosításközvetítői tevékenységet végez, mely során függő biztosításközvetítőként jár el.

 

Az MIC Biztosításközvetítő Kft. a biztosítási szerződések közvetítésekor, mint a Biztosító függő biztosításközvetítő (ügynök) cége jár el.

 

Az MIC Biztosításközvetítő Kft. a Biztosítóban minősített befolyással nem rendelkezik.

 

A Biztosító, illetve a Biztosító anyavállalata nem rendelkezik minősített befolyással az MIC Biztosításközvetítő Kft-ben.

 

Adataink: MIC Biztosításközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég elnevezése: MIC Biztosításközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság

A változás időpontja: 2020/06/01

A MIC Biztosításközvetítő Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-51609/2012

Cégjegyzékszám: 01-09-679-108 a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által nyilvántartva

Cégbejegyzés ideje: 1998. december 3-án

Adószám: 11785718-2-43

A társaság székhelye / levelezési címe: H- 1117 Budapest, Budafoki út 111.

Telefon: (36-1) 463-0198, Fax: (36-1) 206-6711

E-mail: info--.at.--mic.hu, www.mic.hu

 

Felügyeleti hatóság: A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank látja el a pénz-, tőke-, biztosítási- és pénztári piac felügyeletét, továbbá a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funkciókat.

Elérhetőség:

MAGYAR NEMZETI BANK

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

+36 (1) 428 2600

+36 (1) 429 8000

info--.at.--mnb.hu

 

Ügyfélszolgálat:

1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

+36 (80) 203 776

ugyfelszolgalat--.at.--mnb.hu

 

Felügyeleti Nyilvántartás:

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el a biztosítók, biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók Bit. szerinti felügyeletét. A Bit. 407. § (1) bekezdése értelmében az MNB a Bit. alapján engedélyezett és bejelentett biztosításközvetítőkről nyilvántartást vezet (Regiszter). Az MIC Biztosításközvetítő Kft. a 11785718 törzsszámon szerepel a Regiszterben 1998 óta. A regisztráltak Bit. által meghatározott, nyilvános adatai bárki számára - egyedi jelszóval történő bejelentkezés nélkül - elérhetők a https://intezmenykereso.mnb.hu honlapon.

 

Szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért a Biztosító áll helyt.

 

Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó és annak elbírálására jogosult szervek neve és székhelye:

 

A Biztosító biztosítja, hogy a Biztosító vagy az általa megbízott ügynök magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

 

Panaszát:

 1. személyesen a Biztosító bármely ügyfélfogadásra alkalmas helyiségében (Vezérigazgatóság – 7630 Pécs, Kastély u. 2. A-B., Igazgatóság – 1124 Budapest, XII. ker. Jagelló út 20/A) ügyfélfogadási időben. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00 – 17.00 Kedd: 08.00 – 17.00 Szerda: 08.00 – 17.00 Csütörtök: 08.00 – 17.00, Péntek: 08.00 – 14.00),
 2. vagy telefonon a Biztosító a +36 1 202 12 11 ügyfélszolgálati számán Ügyfélfogadási időben, A telefonos ügyfélszolgálat ügyfélfogadási időben, ezen túlmenően szerdai napon 08.00-20.00, pénteki napon 08.00-16.00 között fogadja a hívásokat (együtt: hívásfogadási idő). Hívásfogadási időn kívül a hívásokat üzenetrögzítő fogadja.
 3. vagy írásban:
 4. a) személyesen vagy más által átadott irat útján (az 1. pont alatti címeken);
 5. b) postai úton (az 1. pont alatti címeken);
 6. c) telefaxon (+36 1 355 55 30);
 7. d) elektronikus levélben (e-mail: info--.at.--grawe.hu,)

terjesztheti elő a Biztosítónál.

Panaszkezelés

Panaszkezelési szabályzat

 

Amennyiben a Biztosító a panaszát elutasítja, vagy Ön nem kap választ, az alábbi szervekhez fordulhat:

 

A Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

 

Részletes tájékoztatást olvashat erről az MNB honlapján:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

https://mnb.hu/letoltes/mittegyunkpenzugyinc.pdf

 

A Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálati címe: 

1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

+36 (80) 203 776

ugyfelszolgalat--.at.--mnb.hu

 

A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172; Ügyfélszolgálati címe: 1122 Budapest, Krisztina körút 6. Telefon: (36-80) 203-776, e-mail: ugyfelszolgalat--.at.--mnb.hu

Honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes

 

A bíróságokról a http://www.birosag.hu/ honlapon tájékozódhat.
 

 

 

Vezetés

Günter Forstner

ügyvezető igazgató

Vereckei Zoltán

hálózat igazgató

Grémium

Günter Forstner

Vereckei Zoltán

Kovács Tünde

Várbíróné Bendes Klára

Stuchlik László

Gál Ákosné

Bosák Attiláné

 Dévai Gábor

 

Igazgatók

Kovács Győző

Tolna

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 322
szambi322--.at.--gmail.com
+36-70/368-8857

Ve­rec­kei Zol­tán

Szek­szárd

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 326
vereckei326--.at.--gmail.com
+36-30/941-2253

Hága Mihályné

Tolna

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 322
szambi322--.at.--gmail.com
+36-70/368-8856

Tóth László

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 308

Kardos György

Kaposvár

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 740
info--.at.--bonus-cafeteria.hu
+36-20/9368567

Budavári Zol­tán

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 308

Stuchlik László

Jászszentandrás

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 340
struki340--.at.--gmail.com
+3630/9683-437

Várbiróné Bendes Klára

Tahitótfalu-Tahi

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 335
varbiroklari--.at.--gmail.com
+36-30/549-3351

Vincze Józsefné

Paks

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 329
vinczej4--.at.--gmail.com
+36-30/558-7811

Berta Ernö

Győrladamér

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 337
margit.kertesz--.at.--gmail.com
+36-30/288-6274

Kovács Tünde

Szolnok

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 367
tucsi367--.at.--gmail.com
+36-30/288-6454

Szabó Kovács János

Szekszárd

Igaz­ga­tó­sági szám: 777
print-ker--.at.--t-online.hu
Te­l.:+36-30/937-8201

Kondás Lajos

Balassagyarmat

Igaz­ga­tó­sági szám: 854
lajos.kondas--.at.--gmail.com
Te­l.:+36-30/945-2191

Bosák Attila

Szécsény

Igaz­ga­tó­sági szám: 678
attila.bosak--.at.--gmail.com
+36-30/626-2137

Gál Ákosné

Csákvár

Igaz­ga­tó­sági szám: 363
gal.akosne.363--.at.--gmail.com
+36-30/271-9060

Ambrus-Varga Józsefné

Jászberény

Igaz­ga­tó­sági szám: 370
ambrus17--.at.--gmail.com
+36-30/456-8244

Pintér József

Nagyatád

Igaz­ga­tó­sági szám: 750
pintertoth--.at.--freemail.hu
+36-30/929-5317

Bosák Attiláné

Szécsény

Igaz­ga­tó­sági szám: 379
E-mail: bosakjudit--.at.--gmail.com
+36-30/626-2138

Juhász Vilmos

Igaz­ga­tó­sági szám: 424

Szedmák László

Vámosgyörk

Igaz­ga­tó­sági szám: 347
E-mail: szedulaci--.at.--gmail.com
+36-30/546-6432

Márkusné Szőke Ildikó

Vámosgyörk

Igaz­ga­tó­sági szám: 395
szokeildiko019--.at.--gmail.com
Te­l.:+36-30/638-8011

Telek Zoltánné

Jászberény

Igaz­ga­tó­sági szám: 368
telekne.andrea--.at.--gmail.com
+36-30/424-5099

Vakliné Haller Éva

Szücsi

Igaz­ga­tó­sági szám: 355
vakline.eva--.at.--gmail.com
+36-30/426-4698

Kissné Szabó Teréz

Martonvásár

Igaz­ga­tó­sági szám: 356
kissne.teri356--.at.--gmail.com
+36-30/929-3180

Csapó Katalin

Bakonycsernye

Igaz­ga­tó­sági szám: 369
katalin.csapoo--.at.--gmail.com
+36-30/936-7776

Nagy-Kamper Irén

Cegléd

Igaz­ga­tó­sági szám: 362
irenkamper--.at.--gmail.com
+36-30/720-8685

Fox Egon Engelbert

Zagyvarékas

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 373
foxegon1--.at.--gmail.com
+36-70/311-8855

Hordósné Koczka Marianna

Szücsi

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 567
hordosnemarianna--.at.--gmail.com
+36-70/381-9304

Zagyva Zoltánné

Heves

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 364
zagyvazoltanne--.at.--gmail.com
+36-30/288-6455

Sallainé Mosch Judit

Budapest

Igaz­ga­tó­sá­gi szám: 566
sallai251--.at.--gmail.com
+36-20/443-7961

Dévai Gábor

Szekszárd

Igazgatósági szám: 626
devai.gabor--.at.--gmail.com
+36-70/315-1903

Heinekné Vereckei Mária

Budapest

Igazgatósági szám: 111
m.vereckei--.at.--gmail.com
+36-30/318-4847

Csapó Tiborné

Székesfehérvár

Igazgatósági szám: 897
roraker--.at.--gmail.com
+36-70/445-1311

 

 

Iroda

Pongó Judit

irodavezető

+36-30-869-0327
pongo.judit--.at.--mic.hu

 

Polyóka Anita

ügyintéző

+36-30-869-0326
polyoka.anita--.at.--mic.hu